Que és la tos de les gosseres?

Tos de las perreras

És una malaltia infecciosa altament contagiosa que es coneix com a complex respiratori caní. Pot estar format per diferents agents causants principalment els virals.
El adenovirus canins (CAV 1, CAV 2),
virus de la parainfluenza,
el reovirus caní,
l’herpesvirus caní
el coronavirus respiratori caní.
Pot arribar a complicar també com una malaltia bacteriana, principalment la Bordetella bronchiseptica.
Tant els virus com els bacteris es disseminen per l’aire quan els gossos infectats esternuden o tosa.

És una malaltia molt contagiosa, típica d’animals que tenen contacte amb altres individus malalts, ja sigui en col·lectivitats (gosseres, guarderies canines) o parcs.

Com es transmet?

La via és la aerògena, és a dir a través d’excrecions respiratòries dels animals infectats.

Que puc veure el meu gos?

Els principals signes clínics seran (com el nom ho indica) respiratoris

Té dues formes de presentació

Forma lleu: tos seca característica “tos de gos”, que arriba a produir fins i tot vòmits d’esforç (que solen confondre el propietari amb una gastroenteritis).

Forma greu: els símptomes respiratoris són més greus i es produeixen infeccions bacterianes secundàries.

Com es diagnostica?

El diagnòstic el realitza el veterinari i és pels símptomes clínics.

Com prevenir-la?

Tenir als nostres animals ben vacunats, desparasitats, i evitar zones amb gran càrrega d’animals.
També hi ha una vacuna d’aplicació intranasal, amb una molt bona immunitat local que és de gran utilitat per a situacions de risc.

Sempre cal consultar amb els professionals veterinaris davant de qualsevol dubte sobre la salut del nostre pelut.


Info de
VET SALUT
https://www.vetsalut.com